کلیدواژه‌ها = هیدرات
بررسی امکان قطع موقت جریان گاز با استفاده از تشکیل هیدرات یا تشکیل یخ محل برای انجام تعمیرات

دوره 20، شماره 118، آذر و دی 1400، صفحه 22-34

10.22034/ijche.2021.269156.1088

توحید قزلقشلاقی؛ سعید زینالی هریس؛ ماریا نوروزی گزکوه؛ یاشار اسلامیان


تأثیر مورفولوژی گرافن بر غنی‌سازی هیدرات گاز طبیعی

دوره 18، شماره 102، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 17-26

احمد قضاتلو


روند پیشرفت فناوری هیدرات گازی: تحلیل اسناد ثبت اختراع

دوره 13، شماره 72، فروردین و اردیبهشت 1393

الناز پاشایی‌مرئی؛ سیدکامران باقری؛ مرتضی رضاپور؛ مریم رشتچی؛ مریم توکل‌مقدم


نقش افزودنی‌ها در تشکیل هیدرات هیدروژن

دوره 11، شماره 65، بهمن و اسفند 1391

لیلا لطفی؛ محمدتقی صادقی