کلیدواژه‌ها = مبدل حرارتی
بررسی تأثیر سطح مقطع بر عملکرد مبدل‌های حرارتی با لوله‌های مارپیچ مخروطی توسط دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/ijche.2022.345868.1211

صابر سلطانیان؛ رضا بیگزاده


بررسی روش‌های پیش بینی نرخ رسوب‌گذاری در مبدل‌های حرارتی پالایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22034/ijche.2023.338876.1202

رحمت ستوده؛ عذرا حسن نژاد؛ عیسی باقرزاده همایی


ارزیابی فنی-اقتصادی راهکارهای پیشنهادی اصلاح الگوی مصرف آب در نیروگاه طرشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22034/ijche.2023.369608.1252

مجید قهرمان افشار؛ محسن اسماعیل پور؛ مرتضی فقیهی


مدل‌های تشکیل رسوب‌ نمکی در مبدل‌های حرارتی و روش‌های رسوب‌زدایی آن

دوره 18، شماره 104، مرداد و شهریور 1398، صفحه 31-44

سعید زینالی هریس؛ ماریا نوروزی گزکوه


اصلاح سطوح انتقال حرارت در جهت کاهش مقدار رسوب تبلوری براساس مؤلفه قطبی انرژی سطح

دوره 15، شماره 88، آذر و دی 1395، صفحه 48-58

امیرحسین نیکو؛ محمدرضا ملایری؛ عبدالله الجنابی