کلیدواژه‌ها = خواص نوری
اثر افزودنی‌ها بر قابلیت عبور نور در شیشه سرامیکهای میکائی

دوره 13، شماره 73، خرداد و تیر 1393

ملیحه قاسم‌زاده؛ علی نعمتی؛ احمد نوزاد گلی کند؛ سعید باغشاهی؛ زهره هم نبرد


بررسی روش‌های تهیه و خواص نانو چندسازه‌های بسپاری TiO2

دوره 10، شماره 54، فروردین و اردیبهشت 1390

مجتبی عباسیان؛ مهدی جایمند