کلیدواژه‌ها = کاهش شیمیایی
مروری بر سنتز نانوذرات مس به روش‌های کاهش شیمیایی و الکتروشیمیایی

دوره 10، شماره 56، مرداد و شهریور 1390

رابعه پوراکبری؛ مریم احتشام‌زاده؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی


تهیه نانوذرات طلا با استفاده از ال-آلانین و پایدارکردن آنها با کیتوسان

دوره 8، شماره 42، مهر و آبان 1388

داود زارع؛ عظیم اکبرزاده؛ شهرام تنگستانی نژاد؛ مجید مقدم؛ رحمت اله رحیمی؛ نسیم برارپور