کلیدواژه‌ها = رسوب
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عملکرد بازدارنده‌‌های پلیمری ضد رسوب با استفاده از روش شیمیایی توده سیال در محلول استاندارد ASTM D1141

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22034/ijche.2021.281842.1105

زهرا مدیحی؛ رضا عارفی نیا


2. مدل‌های تشکیل رسوب‌ نمکی در مبدل‌های حرارتی و روش‌های رسوب‌زدایی آن

دوره 18، شماره 104، مرداد و شهریور 1398، صفحه 31-44

سعید زینالی هریس؛ ماریا نوروزی گزکوه


3. تهیه فیلم‌های نازک (نازک لایه) از ترکیبات آلی با استفاده از لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت

دوره 16، شماره 92، مرداد و شهریور 1396، صفحه 36-45

سلیمه رئیسی؛ حمیده روحانی نژاد؛ احمد مولایی راد


4. اصلاح سطوح انتقال حرارت در جهت کاهش مقدار رسوب تبلوری براساس مؤلفه قطبی انرژی سطح

دوره 15، شماره 88، آذر و دی 1395، صفحه 48-58

امیرحسین نیکو؛ محمدرضا ملایری؛ عبدالله الجنابی