کلیدواژه‌ها = مقاومت فشاری
اسفنج شیشه‌ای؛ مزایا، کاربرد و تولید

دوره 13، شماره 73، خرداد و تیر 1393

مهران ویژه


مروری بر ترکیب و برخی خواص بتن‌های خودتراکم

دوره 10، شماره 56، مرداد و شهریور 1390

سعید بختیاری؛ علی اله وردی؛ علی‌اکبر رمضانیانپور؛ طیبه پرهیزکار؛ مازیار رییس‌قاسمی


بررسی عملی جامدسازی شن در چاه‌های نفت با استفاده از روشهای مختلف

دوره 9، شماره 49، مرداد و شهریور 1389

آرش دهقانی؛ فریدون اسماعیل زاده؛ داریوش مولا