کلیدواژه‌ها = کاتالیست
تعداد مقالات: 6
1. مروری بر کاتالیست‌های برپایۀ ایروژل‌های سیلیکایی

دوره 19، شماره 108، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 49-69

طاهر یوسفی امیری؛ حسن برگزین؛ جعفرصادق مقدس


2. بررسی کاتالیست‌های کربن پایه برای تولید هیدروژن از هیدرولیز محلول سدیم بوروهیدرید

دوره 17، شماره 96، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 68-82

امیرحسین دیده بان؛ محمد ذبیحی؛ جواد رهبر شهروزی


4. گوگردزدایی اکسایشی دی‌بنزوتیوفن با کاتالیست مایع یونی تثبیت شده روی پایه گاماآلومینا

دوره 16، شماره 92، مرداد و شهریور 1396، صفحه 90-96

حمید عظیم زاده؛ اعظم اکبری؛ محمدرضا امیدخواه


5. مروری برکاتالیست‌های مورد استفاده در تولید بیودیزل

دوره 13، شماره 75، مهر و آبان 1393

فرزانه محمدی؛ فرح هالک


6. بررسی طراحی و ساخت کاتالیست با پایه کربنی جهت حذف ترکیبات آلی فرار

دوره 12، شماره 69، مهر و آبان 1392

محمد ذبیحی؛ جلال شایگان؛ فرهاد خراشه؛ مهدی فهیمی‌راد