کلیدواژه‌ها = کیتوسان
مروری بر خواص و کاربردهای هیدروژل کیتوسان- وانیل

دوره 21، شماره 120، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 47-59

10.22034/ijche.2021.280638.1101

محسن صادقی؛ حدیث اقبالی


تهیه نانوذرات طلا با استفاده از ال-آلانین و پایدارکردن آنها با کیتوسان

دوره 8، شماره 42، مهر و آبان 1388

داود زارع؛ عظیم اکبرزاده؛ شهرام تنگستانی نژاد؛ مجید مقدم؛ رحمت اله رحیمی؛ نسیم برارپور