نویسنده = محسن اسماعیل پور
مروری بر استفاده از چارچوب‏های آلی- فلزی به‌عنوان فوتوکاتالیست برای احیای دی‌اکسیدکربن

دوره 21، شماره 124، آذر و دی 1401، صفحه 43-56

10.22034/ijche.2022.313360.1148

افسانه سادات لاریمی؛ علی اکبر اصغری نژاد؛ محسن اسماعیل پور