نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها

دوره 20، شماره 118، آذر و دی 1400، صفحه 78-87

10.22034/ijche.2021.276471.1094

مهوش انوری نژاد؛ هدا جعفری زاده مالمیری؛ افشین جوادی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی