نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شبکه هیدروژن در پتروشیمی نوری (برزویه) با استفاده از فناوری پینچ

دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395، صفحه 98-106

نسیم طاهونی؛ مجید قاسمی کوزه کنانی؛ جلال صادقی اهری