نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن جهت کاربردهای تشخیصی- درمانی

دوره 15، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 6-16

سیده هاجر موسوی؛ بهروز موحدی؛ علی ضرابی