نویسنده = علی‌اکبر میران‌بیگی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر مواد کاهندة نقطة ریزش نفت خام

دوره 14، شماره 80، مرداد و شهریور 1394، صفحه 22-28

ترانه جعفری بهبهانی؛ علی‌اکبر میران‌بیگی؛ بهرام قنبری