نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. فرآیند اکسایش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفیه پساب‌های صنعتی

دوره 7، شماره 33، فروردین و اردیبهشت 1387

نظام الدین دانشور؛ سهیل عابر؛ میرسعید سید دراجی؛ محمود زارعی؛ محمدحسین رسولی فرد