نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان تزریق آب تولیدی از میدان نفتی سیری همراه با آب خلیج‌فارس به مخزن

دوره 8، شماره 43، آذر و دی 1388

محمد زاهدزاده؛ رحیم مسعودی؛ محمدعلی عمادی؛ عماد رعایایی؛ محمد صبور ملکی؛ سمانه آشوری