نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن

دوره 8، شماره 43، آذر و دی 1388

اکرم وحیدی؛ مریم خسروی؛ فاطمه کمالی؛ عماد رعایایی؛ محمدعلی عمادی