نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای مؤثر بر اندازه قطره در ظروف اختلاط همزن دار

دوره 8، شماره 41، مرداد و شهریور 1388

حسین ابوالقاسمی؛ مریم ظاهری؛ محمد قنادی مراغه؛ پریسا ظاهری