نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر سنتز و مشخصات هیدروژل ژلما

دوره 16، شماره 92، مرداد و شهریور 1396، صفحه 66-75

کاوه رحیمی ممقانی؛ سیدمرتضی نقیب؛ علیرضا زاهدی