نویسنده = مهدخت ارشدی
ریزجلبک‌ها و عوامل مؤثر بر کشت آنها

دوره 16، شماره 92، مرداد و شهریور 1396، صفحه 56-65

مهدخت ارشدی؛ سهیلا یغمایی؛ سیدمرتضی ضمیر


مروری بر کیفیت، کمیت و روش‌های تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 28-41

مهدخت ارشدی؛ جلال الدین شایگان سالک؛ امیرحسین حمیدیان


مروری بر فروشویی زیستی پسماندهای الکترونیکی

دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395، صفحه 50-61

مهدخت ارشدی؛ سهیلا یغمایی؛ سیدمحمد موسوی