نویسنده = محمد روستایی
امکان حذف گرم‌کن‌های گازی در ایستگاه‌های ورودی گاز شهری مناطق گرمسیر استان فارس

دوره 19، شماره 113، بهمن و اسفند 1399، صفحه 62-73

علیرضا جبارپور؛ جعفر جوانمردی؛ محمد روستایی؛ خشایار نصری فر؛ پیام پرواسی؛ فرزاد علوی؛ سید محمد جوکار