نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحولات به منظور بهبود عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی؛ مروری بر توسعه ی مدل ها و بهینه سازی

دوره 17، شماره 96، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 83-96

فرنگیس فلاح مهنه؛ سرود زاهدی عبقری؛ ندا گیلانی