نویسنده = نعیمه جدیری
بررسی و ارزیابی عملکرد ازن‌زنی به‌همراه کربن فعال در حذف سفکسیم از محیط‌های آبی

دوره 18، شماره 106، آذر و دی 1398، صفحه 34-46

سونیا صدری اسکویی؛ داود کاه فروشان؛ نعیمه جدیری؛ میلاد محمدی


بررسی روش‌های تصفیه کاستیک مستعمل در صنایع نفت/ گاز و پتروشیمی

دوره 17، شماره 96، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 39-55

زیبا محمدی زاده؛ امیر فرشی؛ سیدجاوید روئیایی؛ نعیمه جدیری