نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری آزمایشگاهی رسوب آب خنک‌کننده در مبدل حرارتی با جریان حلقوی

دوره 16، شماره 90، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 64-73

میثاق مهتابی؛ شیما عزیزی؛ سید محسن پیغمبرزاده