نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد فناوری جدید راکتور غشایی در صنایع شیمیایی

دوره 16، شماره 90، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 37-48

کامران قاسم زاده؛ رحمان زینالی؛ عباس آقائی نژاد میبدی