نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی عددی جریان دوبعدی نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز درون شهری

دوره 15، شماره 88، آذر و دی 1395، صفحه 59-72

امیر ابراهیمی مقدم؛ محمود فرزانه گرد؛ مهدی دیمی دشت بیاض