نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از مدل ISCST3 در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز

دوره 14، شماره 81، مهر و آبان 1394، صفحه 48-56

جواد احمدی؛ داود کاه‌فروشان؛ خالد ظروفچی بنیس؛ اسماعیل فاتحی‌فر