نویسنده = ����������������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی تولید زیست گازوئیل (بیودیزل) از روغن سبوس برنج با روش تبادل استری و کاتالیست قلیایی

دوره 14، شماره 79، خرداد و تیر 1394

عباس علیجان‌زاده روشن؛ فرید طالب‌نیا روشن؛ حسین شکی