نویسنده = ���� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر افزودنی‌ها بر قابلیت عبور نور در شیشه سرامیکهای میکائی

دوره 13، شماره 73، خرداد و تیر 1393

ملیحه قاسم‌زاده؛ علی نعمتی؛ احمد نوزاد گلی کند؛ سعید باغشاهی؛ زهره هم نبرد