نویسنده = سید سعید حسینی
مطالعه و بررسی عوامل مؤثر برکارایی غشاءهای بسپاری نانوصافش به منظور حذف کروم و نیکل از فاضلاب صنایع آبکاری

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 76-90

سید سعید حسینی؛ آزاده نظیف؛ عبدالصمد زرین قلم مقدم


ارتقای خواص و عملکرد نمک‌زدایی غشاهای مرکب نازک لایه اسمز معکوس با استفاده از نانوذرات

دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395، صفحه 86-98

موسی‌الرضا جلیلی پالندی؛ سید سعید حسینی