نویسنده = ���������������� ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از واکنش بسپارش تراکمی فوم پلی یورتان برای طراحی سامانه ترمز یک خودروی شیمیایی

دوره 12، شماره 67، خرداد و تیر 1392

امیر جنگی زهی؛ سعید پورمهدیان؛ پیام سمساریلر؛ محمدعلی اطمینانی اصفهانی؛ عبدالکمال دوردی نژاد کر؛ غلامرضا پیرچراغی