نویسنده = �������� ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر فرایند تبدیل کاتالیستی غیراکسایشی متان به آروماتیک‌ها

دوره 12، شماره 66، فروردین و اردیبهشت 1392

پریسا مقیم پور بیژنی؛ مرتضی سهرابی؛ سعید صاحبدل فر