نویسنده = ������������������ ���������������
تعداد مقالات: 1
1. سنتز زیست‌دیزل از روغن سویا با استفاده از فنّ فراصوت

دوره 11، شماره 60، فروردین و اردیبهشت 1391

لطف‌اله سوادکوهی؛ انور شلماشی؛ شیوا مسعودی؛ فاطمه امانی