نویسنده = ������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی طرح تولید ویناس در کارخانجات قند

دوره 11، شماره 63، مهر و آبان 1391

محمدعلی فخاری؛ محمدمهدی فخاری؛ عزت‌الله جودکی