نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. مروری بر روش‌های سنتز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (NZVI)

دوره 10، شماره 59، بهمن و اسفند 1390

سهیل عابر؛ حبیب مهری‌زاده


3. فرآیند اکسایش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفیه پساب‌های صنعتی

دوره 7، شماره 33، فروردین و اردیبهشت 1387

نظام الدین دانشور؛ سهیل عابر؛ میرسعید سید دراجی؛ محمود زارعی؛ محمدحسین رسولی فرد