نویسنده = ���������� ��������������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی زیست‌راکتور تولید مخمر نان در محیط کشت ناپیوسته و (نیمه- پیوسته)

دوره 10، شماره 55، خرداد و تیر 1390

عالیه شاه‌محمدی؛ محمدعلی فنایی شیخ‌الاسلامی