نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر فرایند تولید زیست دیزل به روش آنزیمی

دوره 9، شماره 53، بهمن و اسفند 1389

صفورا رمضانی؛ حمیدرضا کریمی‌نیا؛ محمدرضا فیاض؛ جلال شایگان