نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. چشم انداز زیست انرژی در ایران و جهان

دوره 9، شماره 51، مهر و آبان 1389

محمد پازوکی؛ خاتون هادیپور؛ پیروز پروین؛ لیلا پشت شیخانی


2. مروری بر تولید هیدروژن از گاز سنتز با واکنش زیستی جابجایی گاز- آب

دوره 9، شماره 50، مهر و آبان 1389

مریم فهار؛ محمد پازوکی؛ قاسم نجف پور