نویسنده = �������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی و شبیه‌سازی فرایند خشک کردن آلومین در خشک‌کن پاششی با جریان همسو

دوره 9، شماره 49، مرداد و شهریور 1389

منصور کلباسی؛ محمودرضا خانلرخانی؛ امین احمدپور