نویسنده = ����������������������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی توموگرافی غیرتماسی امواج فراصوت برای تحلیل جریان‌های دو فازی گاز- مایع و اعتبارسنجی شبیه‌سازی‌های CFD

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

سیدحسن هاشم‌آبادی؛ ولی عصمتی پاقلعه؛ سعید زین العابدین


2. بررسی شبیه‌سازی CFD راکتورهای سه فازی و چالش‌های پیش‌رو

دوره 13، شماره 72، فروردین و اردیبهشت 1393

صادق پهلوانی؛ سیدحسن هاشم‌آبادی


3. روش شبکه‌ی بولتسمان و کاربردهای آن در شبیه‌سازی‌های CFD

دوره 9، شماره 49، مرداد و شهریور 1389

سیدمحسن میراحمدی؛ سیدحسن هاشم‌آبادی