نویسنده = �������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی روش‌های سنتز و کاربردهای نانولوله‌های دی اکسید تیتانیم

دوره 9، شماره 48، خرداد و تیر 1389

عباس والی؛ جعفرصادق سلطان محمدزاده؛ علی اکبر بابالو؛ علی گودرزی؛ ئاروین عطاردی