نویسنده = ����������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر کارایی راکتور تیغه‌ای بی‌هوازی1 (ABR) در تصفیه فاضلاب

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

داریوش زینال‌زاده؛ مجید کرمانی؛ فرشاد بهرامی اصل؛ لیلا کاظمی زاد