نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بهسازی متان با بخار آب در راکتور صنعتی پتروشیمی فنّاوران ماهشهر

دوره 9، شماره 46، فروردین و اردیبهشت 1389

یاسر مظفری؛ رضا مسیبی بهبهانی؛ ناصر تیموری خانه سری؛ آرش گشتاسبی