نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. روش‌های سنتز و کاربردهای شبکه‌های (آلی- فلزی) (MOFs)

دوره 12، شماره 70، آذر و دی 1392

علی حفیظی؛ مهدی نیک‌نام شاهرک؛ علی احمدپور؛ مرتضی مغربی؛ اکبر شاهسوند


2. ساختارهای فلزی- آلی (MOF) و کووالانسی- آلی (COF): مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن

دوره 11، شماره 63، مهر و آبان 1391

مهدی نیک نام شاهرک؛ اکبر شاهسوند؛ علی حفیظی؛ علی احمدپور