نویسنده = ������������ ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تزریق غیر امتزاجی متناوب آب گرم و گاز دی اکسید کربن گرم در ازدیاد برداشت نفت در یک مدل شکاف دار

دوره 8، شماره 43، آذر و دی 1388

محمد جواد درستکار؛ علی محبی؛ امیر صرافی؛ عطاالله سلطانی گوهریزی