نویسنده = عباس شهرآبادی
ارائه مدل ترمودینامیکی به‌منظور پیش‌بینی دمای نقطه ابری شدن واکس

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 27-37

عباس شهرآبادی؛ محسن قربانی نداف؛ سعید عباسی


مدلسازی ریاضی پدیده‌های نفوذ مولکولی و پراکندگی فیزیکی در فرایند تزریق امتزاجی گاز

دوره 12، شماره 70، آذر و دی 1392

عباس شهرآبادی؛ میثم کمالی‌پور؛ سعید عباسی؛ سید صالح هندی؛ محمد جامی‌الاحمدی


مدلسازی ترکیبی فرایند تزریق گاز به مخازن نفتی

دوره 8، شماره 43، آذر و دی 1388

عباس شهرآبادی؛ مهدی فصیح؛ مریم سعدی