نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدلهای ریاضی ارائه شده برای محاسبه ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات

دوره 8، شماره 40، خرداد و تیر 1388

علی اصغر حمیدی؛ آزاده امراللهی؛ علیمراد رشیدی؛ عبدالرضا مقدسی؛ سیدمسعود حسینی