نویسنده = روئین حلاج
بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک

دوره 16، شماره 90، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 112-119

محمد آردانه؛ روئین حلاج؛ فریبا مرزپورشلمانی؛ سیما عسکری


مروری بر پارامترهای مؤثر در فرایند MTO و چگونگی تأثیر آنها

دوره 10، شماره 55، خرداد و تیر 1390

ریحانه گلستانی؛ روئین حلاج؛ سیما عسکری


مدلسازی کوره تبدیل گاز H2S به SO2 در واحد کلاوس با استفاده از روش تجربی وسترن

دوره 8، شماره 39، فروردین و اردیبهشت 1388

شیما ابراهیم زاده رجایی؛ روئین حلاج