نویسنده = �������� ���������������������� ������
تعداد مقالات: 3
1. اندازه‌گیری آزمایشگاهی رسوب آب خنک‌کننده در مبدل حرارتی با جریان حلقوی

دوره 16، شماره 90، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 64-73

میثاق مهتابی؛ شیما عزیزی؛ سید محسن پیغمبرزاده


2. پیش‌بینی ضرایب انتقال حرارت جوششی محلول‌های دو جزیی با استفاده از یک معادله جدید

دوره 8، شماره 39، فروردین و اردیبهشت 1388

سید محسن پیغمبرزاده؛ محمد جامی الاحمدی


3. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف فعال‌سازی بر قدرت جذب سطحی بنتونیت فعال

دوره 7، شماره 34، خرداد و تیر 1387

شیما عزیزی؛ سید حمید جزایری؛ سید محسن پیغمبرزاده