نویسنده = �������� �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تصفیه زیستی پساب‌ها با استفاده از فرایند هوازی ترموفیل

دوره 7، شماره 36، مهر و آبان 1387

ابوالفضل حاجی پور؛ محسن نصرتی؛ اسماعیل فاتحی فر