نویسنده = علیقلی نیائی
مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 35-53

طیبه احمدپور؛ حبیب مهری زاده؛ علیقلی نیائی؛ داریوش سالاری


مروری بر کاربرد روش‌های کاتالیز ترکیبی در طراحی کاتالیزورهای ناهمگن

دوره 12، شماره 71، بهمن و اسفند 1392

سیدرضا نبوی؛ توحید محمودی بادکی؛ علیقلی نیائی